Kort

En talsmann for ferdighusprodusenten Hedalm Anebyhus foreslår å lempe på byggtekniske forskrifter for å bygge billigere boliger til «flyktninger». Lignende behov fantes åpenbart i den opprinnelige befolkningen fra før, men det er «flyktninger» som er trumf. NRK Møre og Romsdal