Kunstverk

Michelangelo Merisi di Caravaggio (1571-1610)

Olje på lerret, 145 × 195cm, Galleria Nazionale d’Arte Antica (Palazzo Barberini), Roma.

Motivet er hentet fra den apokryfe Judiths bok, som bare er bevart på gresk.

Det er alminnelig enighet om at dette bildet er autentisk.

Den italienske titel er Giuditta e Oloferne

Som kjent er det nylig publisert et annet maleri med samme motiv, som også antas å være Caravaggios verk. Foreløpig hersker ikke full enighet, ut fra det som hittil er opplyst.

Bildene har unektelig visse likhetspunkter, men det er nok for tidlig å trekke bastante konklusjoner.