Kort

En meningsmåling utført av et byrå i Dubai viser at 78 % av unge arabere ikke kunne tenke seg å støtte IS, mens 13 % kunne tenke seg det og 9 % ikke vet. Man velger den positive vinkelen «tre av fire tar avstand» hos NTB.