Tavle

Tre til fire hundre ungdommer ønsket å stille opp som motdemonstranter i Molenbeek til noen anti-rasisters demonstrasjon i dag, men ble nektet tillatelse av politiet ifølge politiets talsmann. Reuters’ pressemelding beskriver ungdommen som «militante høyreekstremister». Ungdommen var ‘militant’ nok til at politiet kunne la vannkanonen ligge og de oppmøtte motdemonstrantene lot seg arrestere, i protest mot politiets forbud. Belgisk politi vurderte trusselen fra ungdommen til å kreve et oppbud på 200 fra opprørspolitiet. Ville anti-rasistene eller islamister tatt forbudet og oppbudet på 200 menn for å stoppe dem like lett? Det er nok spørsmålet politiet vurderer utifra, og velger minste motstands veg.

Le Figaro (via Reuters)