Somaliske kvinner har lav yrkesdeltagelse. I anledning av at IKEA Ringsaker fyller et år, så tilbyr de nå norskkurs og jobb i samarbeid med Hamar kommune til somaliske kvinner.

Løsningen på integreringsproblemene er enkel i følge varehussjef hos IKEA Ringsaker: Hvis alle bedrifter startet opp seks arbeidsplasser for somaliske kvinner, så hadde problemet vært løst.

Det står ingen ting om hvem som betaler for gildet, men siden Hamar kommune er inne i bildet kan man anta at noen offentlige midler vil bli brukt.

Er det riktig å øremerke stillinger til somaliske kvinner? Hva med andre som trenger jobb?

Vil vi andre få øremerket ny jobb hvis vi blir arbeidsledige?

Øremerkingen av jobber til somaliske kvinner, er det det som kalles positiv diskriminering? I svært mange sammenhenger vil en uttalelse som favner om en etnisk gruppe bli omtalt som uønsket generalisering hvor man glemmer å se individene.

– Det er en kjent sak at kvinner fra Somalia er de som har det vanskeligst med å komme inn på arbeidsmarkedet. Avtalene med kommunen er inngått og vi håper å starte prosjektet til våren, sier Listrup, og legger til:
– Hvis også ti andre bedrifter ga jobb og opplæring til seks somaliske kvinner hver så hadde hele saken vært løst. Så «enkelt»!

Grønland2

Jubileumsjobb hos Ikea står klar. For andre: seks somaliske kvinner til hver. 

h-a.no

 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂