Kan man bekjempe dagens jødehat uten å identifisere dagens mest markante jødehatere?

Aftenposten, Meninger