Feature

antall-mediesaker-terror-frankrike

Du hadde glemt det allerede, ikke sant? Søndag er det en måned siden det ble begått fire jihadistiske terrorangrep på samme dag – i Tunisia, Frankrike, Kuwait og Somalia. For å illustrere hvor kort samtidens hukommelse er, kan man gjøre en analyse av antall medieoppslag om de forskjellige angrepene.

Angrepet utenfor Lyon – hvor den 35 år gamle Allahu Akbar-ropende Yassine Salhi kuttet hodet av sin sjef Hervé Cornara og satte det på stake, foruten å forårsake en eksplosjon ved et gassanlegg i Saint-Quentin-Fallavier utenfor Lyon – fikk 103 oppslag i norske medier samme dag, altså den 26. juni 2015. Dagen etter ble det laget 45 saker, to dager etterpå 11 saker, og tre eller flere dager etterpå null saker.