Kort

– Ekspertene undervurderte omfanget av den hvite middelklassens frustrasjon overfor den politiske eliten, og Donald Trumps evne til å forstå frustrasjonen og å styre mediebildet og den politiske dagsordenen, mener seniorforsker Svein Melby. VG