Innenriksminister Theresa May har erklært at voldtektsforbrytere fra grooming-skandalene som har dobbelt statsborgerskap nå vi miste sitt britiske etter endt fengselsstraff. Deretter skal de deporteres. En lang rekke rettssaker står i kø. I 2014 endret man loven slik at terrorister med dobbelt statsborgerskap ville miste det britiske og bli deportert. Nå skal denne loven utvides til også gjelde seksualforbrytere og organisert kriminalitet.

In a sign of the department’s new approach, the Home Office recently took legal action against the British-Pakistani ringleader and members of a child sex gang in Rochdale who were convicted in 2012. A special immigration tribunal in Manchester has just completed hearing appeals against Ms May’s decision to end their British citizenship and begin deportation proceedings.

v2-Rotherham-Child-Abuse-Headshots

Et lite knippe av voldtektsmenn fra Rotherham. Har de to statsborgerskap så blir det deportasjon, sier Theresa May.

 

The Independent