Innenriksminister Theresa May har erklært at voldtektsforbrytere fra grooming-skandalene som har dobbelt statsborgerskap nå vi miste sitt britiske etter endt fengselsstraff. Deretter skal de deporteres. En lang rekke rettssaker står i kø. I 2014 endret man loven slik at terrorister med dobbelt statsborgerskap ville miste det britiske og bli deportert. Nå skal denne loven utvides til også gjelde seksualforbrytere og organisert kriminalitet.

In a sign of the department’s new approach, the Home Office recently took legal action against the British-Pakistani ringleader and members of a child sex gang in Rochdale who were convicted in 2012. A special immigration tribunal in Manchester has just completed hearing appeals against Ms May’s decision to end their British citizenship and begin deportation proceedings.

v2-Rotherham-Child-Abuse-Headshots

Et lite knippe av voldtektsmenn fra Rotherham. Har de to statsborgerskap så blir det deportasjon, sier Theresa May.

 

The Independent

ANNONSE
Liker du det du leser? Vipps noen kroner til Document på 13629