Mens Russland ruster opp vil AP ha atomfritt forsvar. Strid mellom AP og H på Stortinget vedrørende norsk sikkerhetspolitikk. VG