2016-02-15 22.33.47

Ønsker biskopene å sidestille islam og kristendommen?

I dag skal landets biskoper ha diskutert om det kan leses fra Koranen under en gravferd. Mange undrer nok hvorfor Koranen ønskes brukt i kirkelige handlinger? Det er Bibelen som er den hellige boken for kristne menigheter.

Allah er ikke Gud. Koranen er ikke en nyere versjon av Bibelen.

Selv en person med forankring i den kristne tradisjon, uten selv å være religiøs, setter frokosten i vrangstrupen når dette serveres på side 3 i Aftenposten.

Underkastelse?

Les også

-
-
-
-
-
-