Marinefartøy fra NATO skal settes inn i operasjon i Egeerhavet for å stanse migranttrafikken til Hellas. Situasjonen er ute av kontroll. Men hvordan skal NATO-skip bidra til at den kommer under kontroll?

Svarene er svevende. BBCs chief foreign correspondent Lyse Doucet intervjuet generalsrektær Jens Stoltenberg på sikkerhetskonferansen i München. Stoltenberg sa de skulle  bidra til å «manage the crisis». Doucet gjenkjenner politikersvada på mils avstand og kontret: – Ikke stanse den? Da begynte Stoltenberg å trå vannet.

Omsider fikk han sagt at NATO-skipene ikke skal taue migrantbåtene tilbake. De skal stanse dem og overlate dem til lokale kystvakter, enten det er greske eller tyrkiske. NATO vil med andre ord ikke bli skitten på hendene.

Stoltenberg snakket mest om etterretning og informasjon om hvor båtene var som fraktet mennesker. I sin ytterste konsekvens kan NATO-båtene bli dyre redningsfartøy. Det var også det tidligere USA-ambassadør til NATO, Ivo Daalder, sa til BBC torsdag kveld. Det handlet om å redde mennesker.

Hvis det blir resultatet kommer NATO-innsatsen bare til å resultere i økt trafikk.