Raymond den I. har endret Byrådet til å bli Byregjering. – Det er ulovlig. Det er fastsatt i loven hva disse organene heter, og det å bruke andre betegnelser er i strid med loven, sier jusprofessor Jan Fridtjof Bernt. TV2