Kort

Hanne Skartveit skriver om gudeskapte lover, men glemmer en lite detalj – lovene skal forvaltes av mennesker på jorden. Det gir ikke så rent liten makt til forvalterne. Vanlige mennesker får selvfølgelig ikke lov til å tolke lovene selv, og fariseerne råder.