Nytt

NAV-direktør Sigrun Vågeng velger en optimistisk tone. Er vi pessimister vil vi ikke få flyktningene ut i arbeid. Hun nevner også noe om at vi må skape arbeidsplasser og at det vil bli utfordrende. Nordmenn skal nå drive hverdagsintegrering for å bli venner og drive sosial omgang med nykommerne. Det forventes at vi skal åpne våre hjem for de flyktningene som trenger det, for eksempel i form av å være fosterhjem. Nå skal det også skapes nye arbeidsplasser. Ikke til våre egne arbeidsledige, men til flyktningene.

Det er en tung bør nordmenn forventes å bære mens landet sakte, men sikkert, gis bort.

Det sier seg selv at det gir store utfordringer i å få skapt nok arbeidsplasser. I tillegg må vi i gjøre introduksjonsprogrammet mer arbeidsrettet og tilpasset forskjellige behov, slik at vi så raskt som mulig kan få dem i jobb, sier NAV-direktør Sigrun Vågeng.

—-

– I vårt samfunn må vi forholde oss til at det kommer mange som vil bo og leve her, og vi ønsker at de skal bli en del av vårt samfunn. Da er arbeid en viktig del. Arbeidsmarkedspolitikken er et viktig bidrag for å få en god velferdspolitikk, og da må vi ta en optimistisk tone, ellers greier vi ikke å få det til.

Aftenposten

optimisme