Tavle

Gunnar Skirbekk som er professor em. ved Universitetet i Oslo, stiller tre spørsmål til Børge Brende. Spørsmålene er viktige for Norge som NATO-medlem. De omhandler NATO-medlemmet Tyrkia. Hvordan kan et NATO-medlem ha medlemskap i forsvarsallianser som kan komme i konflikt med NATO?  Aftenposten

Les også

-
-
-
-
-