Tavle

Gunnar Skirbekk som er professor em. ved Universitetet i Oslo, stiller tre spørsmål til Børge Brende. Spørsmålene er viktige for Norge som NATO-medlem. De omhandler NATO-medlemmet Tyrkia. Hvordan kan et NATO-medlem ha medlemskap i forsvarsallianser som kan komme i konflikt med NATO?  Aftenposten

Les også

Israel som NATO-medlem -
ABB felte seg selv -
VG velger Kreml -
Randbemerkning om Tyrkia -
Putin-retorikk - naboer truer -
Putin-retorikk - naboer truer -