Kort

Det er idag fire ganger flere byråkrater i politiet enn i år 2000. Førstelinjen mister ressurser og møter høyere krav. NTB/Dagens Næringsliv

Les også

-
-
-
-
-
-
-

Les også