Kort

Det er idag fire ganger flere byråkrater i politiet enn i år 2000. Førstelinjen mister ressurser og møter høyere krav. NTB/Dagens Næringsliv

Les også

Sykelig? -
Den greske syke -
Syke av terror -
Ahmadinejad syk -
Syke i huet -

Les også