Innenriks

For noen er det å være i nærheten av alkohol veien til evig fortapelse. For disse er alkohol verre en promp under måltidet mener Lars Gule. Han synes vi skal droppe alkoholen når det arrangeres julebord for vise hensyn til nye nordmenn.

Hvis Ringnes har rett med det som står på deres juleøl, så har vi brygget til jul i rundt 3000 år i Norge. En tradisjon eldre enn Mohammed. Hvem skal vise hensyn ved julebordet?

– Det å spre lukt i sosiale sammenhenger, er å ikke ta hensyn. Må man slippe ut noe, går man ut. Det er det 99 prosent faktisk gjør. Vi tar hensyn til gjestene våre. Vi kan også velge å ta hensyn til den som mener at bare det å være i nærheten av alkohol er veien til evig fortapelse. Den personen vil nok oppleve alkohol som mer alvorlig enn en fis. Begge deler er faktisk ufarlig. Men hvis noen tror de kan havne i helvete bare fordi de er i nærheten av alkohol, har vi en utfordring: Skal vi ta hensyn til det eller ikke? Invitere eller ikke invitere?

Dagbladet