Kort

Farhan Shah fremmer i Aftenposten krav om reform av islam. Han avviser den saudi-arabiske tolkningen. Andre reformvennlige muslimer har også fremmet sine synspunkter på Gatestone Institute.org.  Også fra Indonesia kommer det motsigelser til arabernes tolkning. New York Times Så spørs det hva de arabiske copy right eierne mener om det? Kanskje de kan ta en pause i blodbadet for en teologisk dialog?