Nytt

Aftonbladets Lena Mellin er bekymret over Sverigedemokraternas (SD) lave tillit til regjeringen og journalister. Det Lena Mellin ikke vektlegger er at svært mange svensker er misfornøyd med regjeringen. Over 90 prosent av SD-velgerne er misfornøyd med regjeringen. 60 prosent av de andre velgerne mener det samme.

Blant velgere som ikke stemmer SD er det 45 prosent som har lav eller veldig lav tillit til Riksdagen, mens SD-velgere er tallet 75 prosent. Ingen av tallene bør vekke tilfredshet i Riksdagen.

Det är en skrämmande bild av SD-väljarnas djupa misstroende mot centrala funktioner i det svenska samhället som avspeglar sig i den djuplodande undersökningen från Aftonbladet/Inizio.

—-

Om vi börjar med tilltron till centrala funktioner eller grupper i samhället så är misstroendet kompakt. Nästan alla, 98 procent, av Sverigedemokraternas väljare har ett mycket eller ganska litet förtroende för regeringen. Siffran bland nytillkomna sympatisörer är 93 procent medan det i hela väljarkåren är 60 procent.
För riksdagen, demokratins och parlamentarismens nav, är förtroendet nästan lika lågt. 75 procent av SD-väljarna har lågt eller mycket lågt förtroende för Sveriges lagstiftande församling. Bland nya SD-sympatisörer ser det nästan likadant ut medan siffran bland gemene man är 45 procent.

—-

Till sist den viktiga frågan om man anser att Sverige är på rätt eller fel väg. Praktiskt taget alla, 98 procent av SD-väljarna och 97 procent av sympatisörerna, anser att Sverige är på fel väg. I hela kollektivet är sex av tio, 61 procent, av den uppfattningen.

Bedre og bedre dag for dag?

Aftonbladet