Innenriks

De siste månedene er over 250 biler i Hedmark og Romerike utsatt for tyveri av radio og GPS-utstyr. Tyveriene følger samme mønster og det er biler av merket VW som blir frastjålet utstyret. Nå er bølgen av tyverier ankommet Oslo. 20 biler er så langt utsatt for samme tyveri i Oslo.

Tyvene som fikk tilnavnet «VW-ligaen» av Romerikes Blad har de siste månedene utført over 250 innbrudd mot biler på Romerike og i Hedmark. Alle innbruddene har vært svært like, der tyvene enten har fjernet eller knust en rute før de tar med seg radio og navigasjonsutstyr.

NRK melder at det er samme framgangsmåte som er blitt brukt i Oslo.

rb.no