Nytt

En fascinerende samtale som nesten ikke har nådd ut i mediene: i New York i slutten av september sitter Mark Zuckerberg og Angela Merkel ved samme bord. Uheldigvis var Merkels mikrofon skrudd på, på verst tenkelige tidspunkt. Merkel henvender seg til Zuckerberg og spør; hva kan vi gjøre for å hindre folk å skrive anti-immigrant-beskjeder på Facebook?

MZ: We need to do some work.

AM: Are you working on this?

MZ: Yeah.

Merkel og Zuckerberg - hot mike - anti-migration comments on Facebook

Deretter blir Merkels mikrofon skrudd av. Skulle «de gode» lykkes med dette – å forby folks legitime bekymringer over de enorme endringene, nekte folk å uttale seg negativt om massemigrasjonen – ville det være den raskeste måten å skape en vulkan i Europa.

Washington Times