Nytt

Det er ingen ende på rekordtall for migranter som ankommer Europa. I oktober kom det flere enn resten av hele 2015 tilsammen. Totalt har det ankommet omtrent 700.000 så langt i år. Men de som fremdeles tror at dette er en «bølge» og at alt vil roe seg om litt, tar sørgelig feil. Idag sier EU-kommisjonen at de forventer tre millioner migranter til Europa i 2016. TRE millioner! Hendene i været de som tror at EU-kommisjonen overdriver slike tall. Sannsynligvis er dette anslaget altfor lavt.

lesbos_3430415b

Ingen antydning til noen «bølgetopp» på de greske øyene. Det ankommer fremdeles 5000 om dagen.

Mange små lokalsamfunn i Europa har allmannamøter om dagen. Der får de beskjed om at det i løpet av få dager vil ankomme så mange migranter at de selv vi være i mindretall. Det protesteres høylydt både i Tyskland og på Stryn. Mange mener nok at småsteder er mer sårbare for store demografiske endringer, men det er det samme som skjer i storbyene, bare lettere å se på grunn av mindre antall. Hvorfor skal det være så mye verre å føle seg utrygg i en liten norsk bygd enn i leiligheten sin i Oslo? Hjem er hjem, åkke som. Det er mange som forlater Groruddalen med tungt hjerte også.

Lokalpolitikere gjør hva de kan for å huse alle som kommer. De har ikke noe valg. Den politiske styringen og viljen på nasjonalt nivå er fullstendig fraværende og de lokalvalgte må ta konsekvensen av kriger og fattigdom på andre kontinenter.

Det hjelper selvsagt ikke på migrasjonssituasjonen i Europa at Libya truer med å oversvømme Europa med migranter hvis EU ikke anerkjenner den nye regjeringen.

libya-1_3489979b

Libya har mange de vil videresende

Vi nordmenn har stort sett kunnet holde en viss distanse til verdens kriger og fattigdom der vi lurer på om vi skal ta påsketuren til Roma eller pusse båt. Men nå som både resultatet og årsakene til verdens konflikter kommer syklende over grensen, blir vi tvunget til å foreta valg som vi i vår generøse godhet ikke liker.

Kostnadene ved å ta imot migranter med ressurser til å komme seg helt til Norge debatteres kontinuerlig. Det er få nå som snakker om hvor lønnsomt dette vil bli. Pengene må tas fra et sted. Bistandsbudsjettet er en naturlig løsning, det er jo ment for nettopp de fattige i verden. Men nå protesterer Røde Kors sammen med de 130 bistandsorganisasjonene som lever av skattepengene. Dette vil ramme 450.000 skolebarn, sier Røde Kors. Ja, verden er full av fattige og trengende. Noen regnet seg frem til at 80% av verdens befolkning fyller kriteriene for asyl i Tyskland.

Men nå må altså svake grupper sette opp mot hverandre og måles. Hvem er mest trengende? De fattige barna som ikke har nubbesjanse til å komme seg til verdens rikeste land, eller menn i sin beste alder som «flykter» uten familien sin helt de blir sittende på en buss midt i Sveriges skoger i protest fordi de vil bo et annet sted?

Asylmottak er snart blitt like brennbare som skoler, barnehager og biler.

Og dette er bare et tidlig stadium. Tre millioner til neste år? Og hva med året etter?

The Telegraph  Yahoo News