Innenriks

Konstituert direktør Goro Ree-Lindstad ved Likestillingssenteret i Hamar, er ikke fornøyd med at alle medlemmer i Hedmark fylkesting er menn. Noe annet som påpekes er at de er hvite. Det er viktig at befolkningen gjenspeiles poengteres det fra likestillingens  frontkjempere.

Det påpekes at forskning viser at det ene kjønnet bør være representert med minst 20 prosent. Umiddelbart blir man nysgjerrig på hvem som er de ansatte hos Likestillingssenteret.

– De mister noen perspektiver, det er jeg helt sikker på, når det sitter kun menn på gruppeledermøtene og i valgnemnda, sier konstituert direktør Goro Ree-Lindstad ved Likestillingssenteret i Hamar.
Hun viser til forskning som sier at det bør være minst 20 prosent av det ene kjønnet, for at det skal bli en god dynamikk.
Speiler befolkningen?
– Det gjelder i alle fora, og på alle arbeidsplasser, at det er sunt å ha med begge kjønn, men ekstra viktig er det i folkevalgte organer, som skal speile befolkningen, sier Ree-Lindstad.
—-

Hun understreker at skjevheten ikke bare gjelder kjønn.
– En annen ting, er at fylkesting og kommunestyrer rundt omkring gjerne er Blenda-hvitt. Mangfoldet er ikke der. Og hva med alderen? Gjennomsnittsalderen kan ofte bli veldig høy, sier Ree-Lindstad, som har funnet ett lyspunkt i konstitueringen av det nye fylkestinget.
Hamar Arbeiderblad

På hjemmesiden til Likestillingssenteret kan vi se at fem av seks ansatte er kvinner. Samtlige ansatte er hvite. Ingen har navn som er utpreget fremmedkulturelle.

Slik er liv og lære hos hedmarkens feminister.