Nytt

Det er stor usikkerhet knyttet til hvor mange flyktninger som kommer til Sverige i år, men nå har det svenske Migrasjonsverket hevet anslaget ytterligere. De tror nå at så mange som 190 000 kan komme i 2015.

http://www.aftonbladet.se/nyheter/article21627134.ab