Tavle

Aftenposten skriver om en tysk meningsmåling med et litt rart resultat:

I meningsmålingen, gjort for TV-kanalen ARD, svarte 61 prosent at de absolutt ikke er bekymret for det økende antall flyktninger, mens 38 prosent svarte at de følte seg skremt av situasjonen.

Hvordan kan 99 prosent av befolkningen fordele seg mellom «skremt» og «absolutt ikke bekymret»? Med mindre hele Tyskland nå utelukkende består av impulsive følelsesmennesker, skulle man tro at det fantes mange som var en mellomting.

Kanskje deler av befolkningen er så i villrede om hva den skal tro, at det er litt tilfeldig om hvert enkelt individ inntar en omfavnende eller avvisende holdning? En slags nasjonal schizofreni?

Eller avspeiler det simpelthen et «seks tiendedels-samfunn»? Hvor det bare er de siste fire tiendedelene som har grunn til å være bekymret, fordi kun disse vil betale prisen for menneskestrømmen, mens de andre kanskje drar fordel av den?