Innenriks

Ole Johan Grimsgaard-Ofstad var som tyveåring på høyresiden, og sloss bl.a mot Blitz. Så dreide han og har de senere år støttet en islamistisk linje, som innbefattet kompromissløs holdning mot Israel og jøder.

Det er TV2 som har snakket med en studiekamerat av ham. Studiekameraten sier han kaller seg identarist, etter den franske bevegelsen. Den er solid plassert på høyre fløy og det er vanskelig  å se at dette passer med hans sterkt palestinavennlige og islamvennlige linje, men Grimsgaard-Ofstad later til å være et spesielt tilfelle.

Grimsgaard-Ofstad var på 90-tallet involvert i flere sammenstøt med Blitzungdommen, og ble sett på som svært kontroversiell blant sine medstudenter, forteller den tidligere studiekameraten.

Selv hevdet han at han ikke var rasist, men at han ville bevare den norske kulturen i det norske samfunnet. Senere tok han avstand fra sin medvirkning i FMI. I 1995 beklaget Dagbladet at avisen hadde omtalt ham som rasist og Arne Myrdal-sympatisør.

Istedet svingte Grimsgaard-Ofstad mot venstre og ble følgelig skarp motstander av Israel og jøder.

MIFF dokumenterer en stripe anti-israelske kommentarer på Facebook i fjor sommer:

4. juli delte Grimsgaard-Ofstad lenke til en spekulativ artikkel som bruker genforskning til å underbygge at jødene ikke har røtter i Midtøsten.

6. juli delte han en artikkel som kritiserte vestlige mediers dekning – den er for pro-israelsk hevder den arabiske forfatteren.

7. juli delte han sitater hvor palestinske selvstyremyndigheters sikkerhetsstyrker blir anklaget for å være kollaboratører med Israel. Dette er en vanlig anklage fra Hamas og andre islamister.

Samme dag skrev han i en annen post på engelsk:

“I dag, etter å ha fulgt en serie FB-diskusjoner om situasjonen i de palestinske områdene, kan jeg bare konkludere som en venn på FB en gang sa det: De mest reaksjonære og tilbakeskuende forsvarere av Israel er enten militærnektere (conchies), eller en gjeng med idioter eller hveteallergikere. I sin helhet et FB-fenomen.”

9. juli delte IS-gisselet video av en rakett som al-Quds brigadene avfyrte mot Tel Aviv. På dette tidspunktet er Gaza-krigen 2014 (Operasjon Skarp Beskyttelse) i gang, og det blir tettere og tettere mellom postene til Grimsgaard-Ofstad som angår konflikten. “Til ære for Izz ad-Din al-Qassam brigadene,” skriver han på en post 12. juli. Teksten følges av lenke til en videofilm, som senere er blitt fjernet av YouTube. Brigadene som den norske mannen hyllet er terrorstyrkene til Hamas.

..

24. juli delte Grimsgaard-Ofstad en artikkel hvor den pro-israelske lobbygruppen AIPAC framstilles “som den eneste forklaringen på Amerikas moralske konkurs i Israel-politikken”. Dette dyrker konspirasjonen om amerikanske politikere som viljeløse og hjelpeløse nikkedukker i hendene til jødene og de andre lobbyistene i AIPAC.

5. august rykket Grimsgaard-Ofstad ut med forsvar av Mads Gilbert etter den danske journalisten Martin Krasnik stilte kritiske spørsmål til ham i et intervju.

8. august delte Grimsgard-Ofstad en artikkel fra Al-monitor hvor det ble antydet at Gaza-krigen kunne føre Hizbollah og Hamas nærmere hverandre. Det er usikkert om nordmannen delte drømmen om en slik samling blant Israels fiender.

22. august, som en kommentar til at Hamas har gjennomført henrettelser uten lov og dom mot palestinere som de hevdet var kollaboratører med Israel, skrev Grimsgaard-Ofstad: “Informater får vanligvis det de fortjener.”