Nytt

USA har uttrykt forhåpninger om at Iran-avtalen vil kunne føre til samarbeid med Iran og Russland også i Syria. Nå kommer meldinger om at Putin sender personell og tunge våpen til Assad.Independent.

Det er snakk om en militærbase nær Latakia, alawittenees kjerneområde. Putin sender et mobilt flykontrollsenter.

Intelligence suggests Russia has sent a portable air traffic control station and enough prefabricated housing for 1,000 military personnel to a Syrian airfield and asked permission to fly over neighbouring countries, a US official told Reuters.

Security sources suggest Russia – which already provides arms and training to president Bashar al-Assad’s regime –  could be preparing to deliver heavy weapons and launch air strikes against Isis and other Syrian rebel groups.

Secretary of State John Kerry has spoken to his Russia counterpart Sergei Lavrov about the ‘worrisome preparatory steps’.

Dette er stikk i strid med Iran-avtalens intensjoner, som også Russland var med på. Det indikerer – hvilket kritikerne har advart mot – at Iran og dets støttespillere – hvorav Russland er én – vil benytte penger og frafall av sanksjoner til å eskalere krigen, ikke trappe ned.

Barack Obama kan ha flere overraskelser i vente.