Nytt

Tyskland har bedt Italia om å innføre grensekontroll for å lette presset på Bayern. Det er snakk om et midlertidig tiltak, av samme type som under G7-møtet og gjelder grensen i nord mot Østerrike. Telegraph.

Men det som innføres ad hoc kan bli varig. G7 var en enkelthendelse. Migrantkrisen ser ut til å bli permanent.

Hva vil Tyskland gjøre med den?

Det har ikke Angela Merkel noe svar på. Hun truer med at Schengen kan ryke, hvis ikke flere land deler på byrdene. Men intet tyder på at det vil skje. Tvertimot. Bevegelsen går i retning restriksjoner og mer kontroll.

Italy is ready to impose identification checks at Brennero on the border with Austria after receiving a request from Germany for help in easing the flow of migrants into Bavaria, the northern province of Bolzano said Wednesday.

Rome was ready to «reactivate» controls just as it did for the G7 in June, as «a temporary measure to allow Bavaria to reorganise and face the emergency», a statement from the province said.