Nytt

Sven Mollekleiv i Røde kors og Jan Egeland er fortvilet over situasjonen i Europas teltleire for flyktninger. Det er en dårlig standard i leirene.

Hva forventes? At myndighetene tar i bruk hoteller og fritidseiendommer?

Mange europeere er nå bekymret for hvor dette skal ende. Hvor lenge skal flyktningestrømmen flyte fritt? Kan dette virkelig fortsette? Områder i flere byer er nå omgjort til flyktningeleire.

Demografi er kanskje et ord som mange får et bevisst forhold til i disse dager.

Overfylte teltleirer uten nok senger. Hjelpeorganisasjoner som må drive nødhjelpsarbeid. Sykdommer som truer. Slik er det enorme omfanget av flyktningkrisen i Europa.

– Det handler rett og slett om å gi folk mat og vann for å overleve fra dag til dag. Eller å gi akutt førstehjelp til de som virkelig trenger det, sier Sven Mollekleiv i Røde Kors til VG.

Teltleirene blir stadig flere: Rekke på rekke av enkle, hvite plasttelt. Familier som deler på en madrass. Alt de eier i et par plastposer.

Scenene er som tatt ut av en hvilken som helst flyktningleir i Syria, Jordan eller Kenya.

Men dette er ikke Afrika.

Det er Tyskland, Østerrike, Frankrike, Hellas og Ungarn

VG