Kort

Journalist  i Aftenposten siterer en tenketank som kaller seg European Leadership Network. Aftenposten.no.

Deres bekymring er at NATO og Russland kan øve seg til varm krig. Språkbruken etterlater tvil om tenketanken forstår hva en militærøvelse er.

Ifølge analytikerne er det nå helt åpenbart at både NATO og Russland bruker øvelsene sine til å forberede seg på motpartens mest sannsynlige krigsplaner.

Hva skal man ellers bruke militærøvelser til?

Ifølge tenketankens premisser blir NATOs øvelser til «fornærmelser» mot Moskva.

– Før Ukraina-krisen var NATO nøye med å gjennomføre øvelsene sine etter mange hypotetiske scenarier, og på en måte som ikke ville fornærme russerne. I dag er dette helt annerledes.

Når NATO øver i Baltikum er det selvsagt fordi disse landene føler seg truet. Tenketanken mener øvelsene øker trusselen. Det er å stille årsak og virkning på hodet. Øvelsene gjør det motsatt, den advarer Russland om at ytterligere aggresjon vil møte motstand.

Det kalles preventivt sikkerhetsarbeid, men så galt kan det gå når premissene for krigsforståelse mangler.

Aftenposten siterer uten én motforestilling.