Iran har et stort moderniseringsetterslep og vil ventelig investere flere hundre milliarder dollar i infrastruktur, energi, gruvedrift, industri. Europeiske stater faller over hverandre for å komme først. USA har gått med på en avtale som gjør det nærmest umulig å innføre nye sanksjoner hvis Iran skulle bryte avtalen. Nye sanksjoner vil ikke ha tilbakevirkende kraft. De avtalene europeiske land inngår vil derfor bli Irans sikkerhetsgaranti.
For å lese denne artikkelen nå, må du bli abonnent eller logge inn hvis du allerede er. Artikkelen blir forøvrig frigitt 12 timer etter publisering.