Nytt

Med en økende muslimsk befolkning blir kunnskap om sharia viktigere. Det blir «relevant» for folk innen offentlig forvaltning, rettssystemet, familiekontor, skole, helse, kirke, utdanning. Kort sagt alle sektorer av samfunnet.

Hvordan skaffer man seg kunnskap? Det skjer gjennom møte mellom innfødte fagkompetente og muslimske talspersoner. «Møtene» skjer allerede i den offentlige dialogen som myndighetene både går inn for og implementerer. Men fremdeles er det en avstand mellom forvaltningen og sharia.

Det er det «private initiativ» kommer inn. Islams inkorporering i samfunnet er en kommersiell mulighet. I mars tok noe som heter AoM Consult Ab, initiativ til et seminar i Dubai om sharia. Thomas Nydahl skriver om seminaret på snaphanen.dk. Prisen var 27.900 kroner, en betydelig sum. Men så var også forpleiningen av første klasse.

Det interessante er temaet og hvem som støttet kurset. Bak AoM Consult står Moustafa Hamzi.  Han var kursleder. Som forelesere stilte:

Chefsrådmannen Thed Adelswärd, Lunds tingsrätt

Advokaten Johan Sarvik, Advokaterna Nyblom och Sarvik AB

Sharia domaren Hassan Marrmar

Tema var: Familjerätt, sharia och internationell familjerätt.

Programmet slår fast at svenske saksbehandlere vil møte sharia på alle mulige felter. Det tas som gitt at dette er noe det svenske samfunnet ikke bare trenger å vite noe om, men nå det må innstille seg på og tillempe.

Kursen ger kunskaper om islams historia, rättsvetenskap och rättsväsen, behandlar centrala frågor i den islamiska rättsordningen (sharia), hur dessa kan hanteras i det svenska rättssystemet regelsystemet samt fördjupande kunskaper i internationell familjerätt. Vi jämför rättsordningarnas familjerätt samt fördjupande kunskaper i internationell familjerätt. Kursen vänder sig till advokater, jurister och andra som i sin dagliga verksamhet har att handskas med frågor inom familjerätten. Målet är att deltagarna ska fördjupa sina kunskaper om internationell familjerätt, svensk familjerätt och sharia vilket underlättar förståelsen för partner från muslimska länder och hanteringen av denna typ av ärenden i Sverige.

Ikke bare kunnskap, men «hur dessa kan hanteras i det svenska rättssystemet». Hanteras vil si tillempes. Det kommer ingen fra Emiratene til Sverige for lære om svensk rett. Hvorfor skulle det det? I Emiratene gjelder sharia. Islam er hevet over diskusjon. Den er et faktum. Trafikken går andre veien. Vi trenger å vite noe om dem. Det er den åpne, inkluderende definisjonen. Men man glemmer det viktigste: At vi må tilpasse oss sharia.

Det nye Sverige har derfor en underlig schizofren karakter: Åpen og lukkende på samme tid. Frihet og stadig mer tvang.

De som implementerer den nye ordning ser ikke selv sitt eget Janus-ansikt. Utviklingen i Sverige er kommet så langt at det er blitt den nye normaliteten.

En rekke svenske advokater står oppført som referanser, dvs de går god for konferansen.

1- Advokat Claes Borgström, Stockholm

2- Advokat Thomas Bodström, Stockholm

3- Advokat Magnus Lundh, Malmö.

4- Advokat Eva Lilliesköld, Stockholm.

5- Advokat Ulf Juhlin, Helsingborg.

6- Advokat Susanne Bergmyr, Malmö.

7- Advokat Arne Gustavsson, Kristianstad.

8- Advokat Sophie Palmgren Paulsson, Malmö.

9- Advokat Ingulf Flamborn, Malmö.

10- Advokat Marko Tuhkanen, Haparanda

11- Stan Smith, Prevenio Consulting AB

 

Hvordan kan de det? Svaret er enkelt. Innvandring har lenge vært big business. Når en stor del av de som kommer er muslimer og den offisielle policy er at islam skal integreres i Sverige, blir resultatet at sharia må inkorporeres i svensk samfunnsliv, forvaltningsmessig. Det er bare et spørsmål om tid.

Domstolsadministrasjonens direktør Tor Langbach har ymtet frempå om det samme for Norges del. Han mente vi burde lære av britiske shariadomstoler.

Ved å tillate shariadomstoler har Storbritannia satt noen hjul i bevegelse som det skal bli vanskelig å stoppe.

Sverige går lenger, de omfavner den nye tid.

Dag 1 er tema:

– Islams historia, den islamiska rättsordningen och rättsvetenskapen

– Ingående av äktenskap och äktenskapshinder

– Äktenskapskontraktet

– Äktenskapets rättsverkningar

– Äktenskapsskillnad och bodelning, särskilt om den äktenskapliga garantin Mahr

Programmet har en presisering som ikke etterlater noen tvil om hva hensikten er:

En jämförelse med motsvarande regler i svenskrätt kommer att göras och i de delar skillnader föreligger diskuteras hur dessa kan hanteras i den svenska rättsordningen.

Slik fortsetter det. Sharia-straffrett er også med. Det er prinsippene for sharia – religionens entré inn i retssystemet og forvaltningen, som er det springende punkt. At det er diamentralt forskjellige premisser som ligger til grunnn for svensk rett og sharia, nevnes ikke.

Hva dette vil få å bety for muslimske barn og kvinner i Sverige, er ikke tema. Hva det vil bety for ikke-muslimske barn og kvinner i Sverige heller ikke. Hvorfor skulle det det? Sharia er sharia. Det ligger en aksept av at religionen skal definere samfunnet i dette, som også inkluderer ikke-muslimer. Også de får sine liv omdefinert.

Enn så lenge kan ikke-muslimer leve som ikke-muslimer, men de får deres liv omringet av sharia, og sirkelen de lever innefor vil bli gradvis mindre. Den er allerede begrenset, i forhold til hva man får si og ikke si, hva man får mene offentlig. I det offentlige rom blir kvinner minnet om at det ikke er likegyldig hvordan de går kledt. Disse «pålegg» og begrensninger vil bli tydeligere og strengere. De vil omfatte mer og mer, feks. alkohol og hunder, synligheten til kors osv.

Et lite forvarsel fikk vi da noen forsøkte å arrangere gay parade i Rinkeby utenfor Stockholm.

Overhørt av en tilskuer: «Allah akbar!» «Vi är muslimer, vad fan gör ni här!» «Bögar! Bögjävlar!»

Sverige går islamiseringen i møte med åpne øyne og armer. De vil være best. Også i sharia. Er det det nye folkhemmet vi ser?