Nytt

IS har vervet 5.500 rekrutter fra Tunisia, ifølge FN. Den svenske terroreksperten Magnus Ranstorp sier til VG at han tror Tunisia er neste mål for IS.

– Tunisia har et kjempeproblem med ekstremisme. Det finnes ingen andre nordafrikanske land som har så mange som er med i IS, som Tunisia. De er utpekt som det neste landet IS vil erobre, sier Ranstorp til VG.

Terroreksperten forklarer at den store mengden fremmedkrigere i landet, i tillegg til at landet grenser mot Libya, er årsaken til at Tunisia er blitt et attraktivt mål for den Islamske Stat. Tunisiske myndigheter har  blant annet begynt å bygge en mur av sand mot grensen til Libya for å hindre at terrorister tar seg inn i landet.

Tunisia vedtok fredag en ny antiterrorlov som innfører dødsstraff for terror, og også oppfordringer til terror, også den som beskadiger bygninger – det lyder vagt, for vagt mener kritikere. Adgang til å holde noen arrestert uten kjennelse utvides til 15 dager. Telefonavlytting utvides. Loven gikk gjennom nesten enstemmig. Bare ti avsto. Men NGOer er skeptiske.

“There are many holes in the law that could open the way to human rights violations,” said a statement by coalition of Tunisian 10 civil society groups, including the bar association, the journalists’ union and several rights groups.

Men det hjelper ikke når politi og sikkerhetstjenestene er korrupte,brutale og udugelige. Det ville vært viktigere å reformere dem, mener International Crisis Group.

The report said Tunisia’s police suffered from corruption, brutality and poor organization.

Without a reform to improve the training and conduct of police, “Tunisia will continue to stumble from crisis to crisis as its regional environment deteriorates and political and social tensions increase, at the risk of sinking into chaos or a return to dictatorship,” said the report.

Myndighetene har utplassert 100.000 soldater og politi rundt om i landet. Men dette er stop-gap-tiltak. Hvis de skulle være varige vil de føre til en militarisering av landet.

IS og jihadistene presser myndighetene til å bli mer repressive. Det øker oppslutningen om dem.

 

http://www.timesofisrael.com/tunisia-passes-new-controversial-anti-terror-law/