Tavle

En leser skrev for en tid tilbake at han syntes engelske artikler burde være på originalen tvers igjennom, og ikke med norske titler og ingresser, slik vi pleier.

Jeg har tatt hans anbefaling til følge, men vil gjerne høre reaksjoner. Den norske innledningen var ment å være en introduksjon som lett orienterte leseren om hva artikkelen handlet om. Men kanskje det er å undervurdere leseren?

Document planlegger dessuten å publisere mer på engelsk, og da bør artiklene være konsekvente.

Les også

-
-
-
-
-
-
-

Les også