Innenriks

Mandag 6. juli startet jakten; jakten på asylfamilier som har fått avslag, men som etter det nye regelverket kan ha rett på opphold i Norge. Den nye forskriften har virket fra 15 juni og gjelder 30 familier. Utlendingsdirektoratet (UDI) har imidlertid bare funnet 25, og dermed startet jakten på de fem siste familiene i dag.

KrF og Venstre som fikk trumfet gjennom asylavtalen, mener det er mye å feire. Trine Skei Grande (V) ser en seier i hver unge som får vurdert søknaden på nytt, mens KrFs leder Knut Arild Hareide påpeker hvilke muligheter myndighetene har i oppsporingsarbeidet.

– Myndighetene må ta alle alternativer for oppsporing i bruk. Det gjelder kommunikasjon med organisasjoner, støttegrupper, bekjente i Norge og ta i bruk utenriksstasjonene aktivt.

Hareide mener for øvrig at justisminister Anders Anundsen (Frp) bør gi en spesiell velkomst til de barna som får opphold i Norge.

Knut Arild Hareide lar ikke sjansene gå fra seg. Nå fikk han enda en gang slått de to fluene i samme smekk: Fremvise egen humanitet og samtidig ydmyke justisministeren. Gratulerer Hareide!

 

Jakten på asylbarna starter neste uke