Kort

FNs matvareprogram er i ferd med å gå tom for midler til å fø syriske flyktninger i Jordan. Det dreier seg om en halv million flyktninger. The Independent