Nytt

Opptellingen av stemmene så langt viser 90 mandater til Blå blokk og 85 til Rød. En ny valgdagsmåling fra Megafon viser det samme styrkeforhold 90-85.

Hvis det skulle bli resultatet vil ikke stemmene fra Grønland og Færøyene spille noen rolle.

Venstre mister 11 mandat, men Dansk Folkeparti vinner like mange. De konservative gjør det svært dårlig, med 3,4 %, mens Liberal Alliance går frem med over 5 prosent og får 15 mandat.