Nytt

For første gang siden slutten på den kalde krigen vil USA forhåndslagre tunge våpen, nok til å utstyre en brigade, i Baltikum og andre østeuropeiske land. Det er et klart signal til Putin om at USA mener alvor.

Våpen og utstyr vil være nok til å dekke en styrke på 3.000-5.000 soldater.

Forslaget er ikke vedtatt på politisk nivå, men vil ventelig bli det innen forsvarsministermøtet i NATO om en måned. Pentagon ville neppe lansert forslaget om det ikke var klart at det ville bli vedtatt.

Positioning the equipment forward saves the United States Army time, money and resources, and avoids having to ship the equipment back and forth to the United States each time an Army unit travels to Europe to train. A full brigade’s worth of equipment — formally called the European Activity Set — would include about 1,200 vehicles, including some 250 M1-A2 tanks, Bradley fighting vehicles, and armored howitzers, according to a senior military official.

Det lyder ikke mye, men en brigade trenger en infrastruktur for å kunne fungere. Det er dette Pentagon nå vil sette i gang med å bygge: Ikke bare skal utstyret lagres, det må bygges jernebaneskinner, og verksteder for vedlikehold.

For Baltikum, som føler seg mest utsatt, betyr forhåndslagringen enormt. Helst skulle de ønsket seg soldater, men utstyr og våpen er nestbest.

“We need the prepositioned equipment because if something happens, we’ll need additional armaments, equipment and ammunition,” Raimonds Vejonis, Latvia’s minister of defense, said in an interview at his office here last week.

“If something happens, we can’t wait days or weeks for more equipment,” said Mr. Vejonis, who will become Latvia’s president in July. “We need to react immediately.”

us.byalistok.polen

Foto: En amerikansk stridsvogn i den polske byen Bialystok. Nærværet av amerikanske styrker betyr enormt mye for polakkenes tillit til NATO og deres moral.

“This is a very meaningful shift in policy,” said James G. Stavridis, a retired admiral and the former supreme allied commander of NATO, who is now dean of the Fletcher School of Law and Diplomacy at Tufts University. “It provides a reasonable level of reassurance to jittery allies, although nothing is as good as troops stationed full-time on the ground, of course.”

Brudd

Forhåndslagringen vil være et brudd på avtalen som NATO og Moskva inngikk i 1997 som gikk ut på at de betraktet hverandre som samarbeidspartnere, ikke fiender. Derfor forpliktet NATO seg til ikke å stasjonere soldater eller materiell opp til Russlands nærområde.

NATO mener at det er Moskva som har brutt denne avtalen med annekteringen av Krim og støtten til separatistene i Øst-Ukraina.

Det er ikke noe tegn til at Russland innstiller støtten. Tvertom. Det gjør at NATO ikke lenger ser på Russland som en strategisk samarbeidspartner, men som en fiendtlig makt, selv om alle medlemsland ikke vil gå så langt.

Spres tynt

Det er ikke store kontingenter det planlegges for når de skal spres på mange land.

As the proposal stands now, a company’s worth of equipment — enough for about 150 soldiers — would be stored in each of the three Baltic nations: Lithuania, Latvia and Estonia. Enough for a company or possibly a battalion — about 750 soldiers — would be located in Poland, Romania, Bulgaria and possibly Hungary, they said.

American military specialists have conducted site surveys in the countries under consideration, and the Pentagon is working on estimates about the costs to upgrade railways, build new warehouses and equipment-cleaning facilities, and to replace other Soviet-era facilities to accommodate the heavy American weaponry. The weapons warehouses would be guarded by local or security contractors, and not by American military personnel, officials said.

Men for Putin er forhåndslagringen en alvorlig strek i regningen. I et intervju med Corriere Della Sera nylig latterliggjorde Putin de som tror at Russland kan forsøke seg på NATO-territorium.

http://www.nytimes.com/2015/06/14/world/europe/us-poised-to-put-heavy-weaponry-in-east-europe.html?emc=edit_na_20150613&nlid=30317720&_r=0