Kort

Et dysfunksjonelt utdanningsystem konsentrert om pugging av Boken gjør at Saudi-Arabia ikke engang er i stand til å lage en bil. To av tre med en jobb er en utlending, så hvorfra kommer kompetanse som skal til for å lage kjernevåpen? WP