Monarkiet i Sverige står iht The Guardian for alt det «Det Nye Sverige» vender ryggen til, dvs patrikalsk, protetantisk, hvitt og ikke på valg. Bare halve befolkningen vil beholde kongedømme, ned fra 70% 12 år tilbake. Utskiftning av befolkningen i disse årene er ikke med i The Guardians fremstilling.

Liker du det du leser? Vipps noen kroner til Document på 13629