Kort

Syrer i sikkerhet i Istanbul fikk senere asyl i Sverige, hvor han er misfornøyd med sin lavere sosiale stilling. The Guardian

Les også

Les også