Nytt

Aviser som Aftonbladet som forfekter den offisielle konsensus og nådeløst henger ut røster som er kritiske til forandringen av Sverige, kaster seg rundt og lager en alarmistisk overskrift: Vi kan inte förestella oss vad som skal hända.

Det er et sitat av konfliktforskeren Wilhelm Agrell. Sammen med Kristian Gerner var han i radio for en tid tilbake og snakket om at det vi ser nå ute i verden er oppbyggingen av en ny type krig. Den er brutt ut, selv om vi ikke har noen ord for det.

«Det pågår någon form av globalt krig, men inga krigsförklaringar mellan stormakter», uttryckte Kristian Gerner det i P1.

Gerner er ekspert på det gamle Sovjetunionen og Russland.

Aftonbladet har i etterkant snakket med Agrell, som utdyper resonnementene:

– Vi befinner oss i något som bäst kan förstås som ett världskrig, men vi ryggar tillbaka för den benämningen.

– Vi har nämligen en föreställning att historien ska återupprepa sig på ett särskilt sätt – att det ska bli uppenbart för alla att världskriget har börjat. Men det här är annan typ av konflikter än vad vi känner till. Det man känner igen från andra historiska skeenden är att gradvisa processer är svåra att upptäcka, de kommer smygande bit för bit.

Agrell har rett i at vi ser verden i dag i sladrespeilet og forventer at hvis det blir krig vil den ligne på de vi har sett tidligere. Men det som utspiller seg nå er noe som vi ikke har sett maken til, likevel kan vi se at det minner om en global krig.

Agrell sier USA ikke lenger er verdens politimann. Det har dessuten bak seg to langvarige kriger og har ikke lyst til å bli innviklet i en tredje.

Hvor tett er dette på Sverige? Agrell bruker ordet «resandaproblematiken», og hva mener han med det? Båtmigranter, asylanter? familiegjenforente? I Sverige ankommer over 100.000 om året.

– Då talar vi om terrordåd, men det kan i förlängningen också handla om inre stabilitet i europeiska länder som vi uppfattar som stabila och säkra. Om den islamiska staten skulle slå rot i västländer, skulle det skapa konflikter som är av ett annat slag än enskilda terrordåd.

Sverige er ett av de fremste kandidatene til å bli rammet av sosial ustabilitet. Likevel følger ikke Aftonbladet opp, men sørger for å «runde av».

Det er lettere å snakke om Midtøsten, der alt kan skje. Det har Agrell rett i, men mer nærliggende er det å fundere på hva som kan skje i Norden. De som får svensk statsborgerskap kan fritt slå seg ned i Danmark eller Norge, etter den nordiske passunionen.

Advarselen gjelder hele Skandinavia.

Det Agrell i realiteten sier er at krigen i Midtøsten kan spre seg til Europa. Hvis den først bryter ut vil den være vanskelig å stanse. Når slike spørsmål reises i en svensk avis av en kjent forsker, har man allerede brutt noen viktige grenser.

 

http://www.aftonbladet.se/nyheter/article20917525.ab