Klassekampen har et oppslag om antisemittisme blandt den muslimske befolkning i Frankrike, Belgia og Østerrike.

Vibeke Moe (om muslimsk antisemittisme): «Det er komplekse årsaker til dette. Ett element er at jøder ses på som en agent for modernitet og vestliggjøring.»

[…]

KK: «Forklarer ikke Israel det meste her?» […] Vibeke Moe: «Israel spiller inn, men forklarer på ingen måte hele bildet.»