Kort

Introduksjonsprogrammet for å få flyktninger i arbeid, får knapt flyktninger i arbeid – dvs. kun en fjerdedel, hvorav de færreste på heltid. NRK