Nytt

Sverigedemokratenes sentralstyre avsatte mandag leder og nestleder for partiets ungdomsorganisasjon, SDU, Gustav Kasselstrand og William Hahne.

Partisekretær Richard Jomshof sa de to hadde dobbelttilknytninger, og den andre tilknytningen gjaldt Nordisk Ungdom. Denne tilknytningen er uforenlig med verv i SD, sa Jomshof. Flere hadde gitt uttrykk for antisemittiske synspunkt og ved enkelte tilfeller også uttrykt beundring for «en viss diktator i Tyskland».

I alt er 24 personer blitt «utredet», og ytterligere fem utestenges. Andre har fått en advarsel. I tillegg har 6-7 valgt å forlate partiet frivillig.

Striden mellom partiledelsen og SDU har vært en belastning for partiet.

Jomshof understreket flere ganger at det handler om tolerans for antisemittiske synspunkt. Det var åpenbart at det var holdninger som er eksklusjonsgrunn for SD.

Utvalget som utredet de 24 medlemmene gikk inn for åtte eksklusjoner, men partiledelsen skånet den åttende. Han heter Adam Berg og synes ikke noe om måten saken er håndtert på.

Flere som ikke er enig med Kesselstrand og Hahne i sak, er kritiske til måten partiledelsen har kjørt prosessen på.

Den åttonde medlemmen är Adam Berg, 25, som är andre vice ordförande i SDU Stockholm, SDU:s förbundsstyrelse och SD i Stockholms stad.

– Det är jättebra att man kommit till det beslutet till slut. Men att man ska behöva gå och vänta ända fram till sista dagen. Det har inte varit kul. Jag skriver ett examensarbete och pluggar på KTH. Jag har jättemycket att göra och det har varit jobbigt att gå och tänka på detta.

Han är kritisk mot hur processen har gått till.

– Vi fick ett brev som var kallare än kväve. Det var fruktansvärt, säger han.

I det pappersbrev som skickades till ett 20-tal medlemmar i början av april anklagades Adam Berg för att ha brutit mot kommunikationsplanen, samarbetat med utomstående organisationer och att han inte tagit avstånd från extremism och neofascism.

Medlemmarna uppmanades att svara skriftligt inom tio dagar.

 

 

http://www.expressen.se/nyheter/sju-uteslots–han-klarade-sig-kvar/