Nytt

Båtmigrantene i Middelhavet er blitt en global sak og nå vil FN ha et ord med i laget. FN-ekspert og veileder François Crépeau sier i et intervju med The Guardian at vi ikke må motsette oss innvandring, men derimot organisere den bedre.

Rike land bør bli enige om en omfattende plan hvor vi skal ta imot en million mennesker fra Syria de neste fem år for å stanse båttragediene i Middelhavet, sier han.

Her vil mange kunne påpeke minst tre ting hvor eksperten kanskje, muligens tar feil :

  1. De fleste som kommer i båtene er fra Afrika, syd for Sahara, ikke fra Syria.
  2. En million over fem år vil tiltrekke seg ytterligere millioner på vent i havnene i Libya, Egypt og Tyrkia.
  3. Å ta imot båtmigranter med åpne armer og velferdstjenester vil ikke stanse båttragediene, snarere tvert imot.

Når selve forståelsesgrunnlaget for ekspertene og godt betalte FN-ansatte er til de grader på jordet, så må uttalelsene også bli deretter.

Crepeau

François Crépeau – fra Canada, men vet mer om det europeiske jobbmarkedet enn noen andre.

François Crépeau synes ikke det er nok med bare syriske flyktninger, han vil gjerne utvide programmet til å omfatte folk fra andre land som Eritrea også. Han er ambisiøs, om ikke annet.

In a Guardian interview, François Crépeau said Europe was creating a market for people smugglers by failing to act on Syria. He said his plan could be extended to seven years or widened to include other nationalities, including Eritreans who have been fleeing war.

Med tanke på at båtmigrantene kom lenge før Syriaproblemene oppsto, så er dette en drøy påstand. Men Europa burde altså gjøre noe med situasjonen i Syria, mener Crépeau.

For det er selvfølgelig Europas ansvar at IS terroriserer et helt land og overalt ellers hvor de kommer til. Tross alt er Syria fullt av tusenvis av europeiske jihadister (sikkert klassifisert som våre kjære landsmenn av FN).

Heldigvis er konfliktsituasjonen i Midtøsten forholdsvis enkel og grei, så det burde ikke by på noe problem å støtte «riktig side» i en konflikt.

middle east

Hva er problemet her? FN vet hvor man skal begynne å nøste.

A drop in the bucket

“We know a great number of Syrians in particular are going to leave these countries and if we don’t provide any official mechanism for them to do so, they will resort to smugglers. The inaction of Europe is actually what creates the market for smugglers,” said Crépeau, a law professor at McGill University in Montreal, Canada.

“We could collectively offer to resettle one million Syrians over the next five years. For a country like the UK, this would probably be around 14,000 Syrians a year for five years. For Canada, it would mean less than 9,000 a year for five years – a drop in the bucket. For Australia, it would probably be less than 5,000 per year for five years.

“We can manage that.”

Hvem er «we»? 14.000 til Storbritannia? Og de som allerede har mottatt hele 143 (hundreogførtitre). Nesten merkelig at ikke Sverige har brutt alle diplomatiske forbindelser med britene. Midt i den britiske valgkampen vil det bli en garantert tapssak å ønske flere innvandrere velkommen til Storbritannia.

Nigel Farage synes man burde ta imot de kristne som flykter. Og dét er nok flere enige med ham i. Ed Miliband ble overfølsom etter massedrukningene og sa han ville ta imot båtmigranter hvis han ble statsminister. Han var taus om antallet. 500? Det er jo mer enn en dobling! Nesten et helt båtlass. Tar han migrantstafettpinnen fra FN? Kan bli fin jobb der hvis dette valget går skeis. Han har ikke nubbesjans til å beholde lederjobben hvis Labour taper valget. 

De britiske konservative mener at å ta imot migrantene vil føre til flere båtmigranter og flere som drukner.

 

Geert Wilders sier blankt nei på Nederlands vegne.

François Crépeau ville klappet begeistret i hendene hadde han vært på APs landsmøte hvor Jonas Gahr Støre lanserte dugnadstanken. Men han ville gjort det i en større målestokk, såklart. FN tenker alltid stort:

“This is going to be a long-term commitment and we should go at it together. It’s a much better system for everyone – you reduce the number of deaths, you reduce the smuggling business model, and you reduce the cost of asylum claims.”

François Crépeau sier det er jobber i Europa. I jordbruket, byggebransjen, og i omsorgssektoren. For ikke å snakke om den billige vaskehjelpen (han glemte nok den politiske korrektheten her et øyeblikk – «cleaning lady!») som vi alle har hjemme. Har du ikke en underbetalt vaskehjelp, sier du? Da må du skaffe deg en. Det er en del av din dugnadsplikt. Det er det minste du kan gjøre, når ikke landet ditt engang gidder å rydde opp i Syria!

“They come to Europe because they know there are jobs there. Countries in Europe say, ‘We don’t have any job for our own citizens, we can’t welcome all these people’, but that’s not true. There are jobs. There are very poorly paid jobs in agriculture, in construction, in hospitality or in the care of the elderly or care of young people.

“We refuse to acknowledge our underground labour market because we like the price of tomatoes in June; we like our cleaning lady to be that cheap. These people know there are jobs. This is a huge pull factor.”

migrants1

Her kommer de – «cleaning ladies» og omsorgspersonell for våre mest sårbare grupper; barn og eldre.

Herr Crépeau blottlegger hele sin utrolige naivitet:

Crépeau suggested a seasonal entry visa that would allow low-skilled migrants to enter the country for a certain number of months for a number of consecutive years. If the migrant didn’t find work in the first four months, they would return home and try again the next year.

«Try again next year». Jeg tror ikke at det er verdt tiden min å sitere noe mer fra Crépeau, men avslutter med å konstatere at han har tatt ledelsen i konkurransen om å ville ta imot flest båtmigranter.

Hva sier du Støre, skal vi høyne budet? 10.000 blir liksom litt stakkarslig nå som en million er nevnt.

Ingen høyere? 

Anyone?

The Guardian (selv den blodrøde avisens omsorgsfulle lesere fikk hikke)