Nytt

Men i svenske medier er det tyst. Antakeligvis er det «Skavlan-effekten» som gir seg utslag i rekordmålingen på 17,8 % i april. Sosialistene går tilbake med 2,6 prosentpoeng.

SD

I 2013 skrev vi om hvordan svenske velgere forflyttet seg mellom partiene. Statistiska Centralbyrån produserte en rapport – Partisympatiundersökningen november 2013 med en illustrasjon som viste at når velgerne først valgte Sverigedemokraterna, så forlot de ikke partiet.

Det var et endelig valg.  

SD-tar-velgere-560x525

Ingen piler fra SD, bare til.

Som følge av dette skrev Synna Rayman lederkommentaren “Borgerlig olycka, nu och på sikt” i Svenska Dagbladet hvor hun fremhevet at å gå over til Sverigedemokraterna ikke er som annen partiovergang:

Att som väljare kliva över till SD är sannolikt ett mer avgörande sidbyte än alla övriga möjliga förflyttningar inom partifloran. Den sociala acceptansen inför just detta val är som bekant låg, att då välja SD och dessutom uppge detta i en telefonintervju är inte betydelselöst. Benägenheten att hålla fast vid ett sådant val är förmodligen högre än ett val som inte är förknippat med några sociala kostnader. Kort sagt: de här väljarna är, om inte förlorade, så åtminstone svåra att vinna tillbaka.

Avpixlat  Aftenposten