Kristiske røster mener at en frihandelsavtale mellom USA og EU vil forskyve makten fra suverene stater til transnasjonale selskap som kan søksøke statene for alle lovendringer og regler som rammer deres virksomhet.

Det er lagt inn et premiss i avtalen om at regjeringer skal stå til ansvar for lover som endrer konkurranseforholdene for bedrifter. Det er ikke vanskelig å tenke seg hva det vil kunne bety for alle spørsmål vedrørende helse, klima og miljø, der det hele tiden vedtas nye lover.

Slike tvister skal løses av en voldgiftsdomstol, ISDS,  ikke av statene. Slik ordningen er lagt opp betyr det en overføring av makt til selskapene som er uten sidestykke. Land kan bli tvunget til å betale store erstatninger for utøvelse av nasjonal suverenitet.

  • Svenska Vattenfall stämmer Tyskland för beslutet att ta bort kärnkraften efter Fukushima.
  • Tobaksföretaget Philip Morris stämmer Australien för indirekt expropriering av sitt varumärke när de inför cigarettpaket utan logga, dvs det folkhälsominister Gabriel Wikström nu utreder.
  • Achmea stämmer Slovakiens regering för att ha stoppat privata vårdförsäkringar.
  • Ett franskt företag stämde Egypten för att ha höjt minimilönen i landet.

 

Medan tidigare avtal varit begränsade omfattar TTIP i princip alla områden, alltså: sjukvård, elsäkerhetsarbete, kemikalie-, djurskydd, arbetarskydd, socialförsäkringar, välfärd- och klimatfrågor berörs och kan i efterhand leda till stämningar från företag.

TTIP skal opp på de svenske socialdemokraternas landsmøte i slutten av mai og kan bli vedtatt. Næringsminister Mikael Damberg ser bare fordeler.

Beslutet är avgörande. I historieböckerna kan annars i framtiden komma att skrivas att Hjalmar Branting införde demokratin i vårt land och Mikael Damberg tog bort den – lagom till 100-årsdagen.

 

http://www.dagenssamhalle.se/kronika/ska-mikael-damberg-ta-bort-demokratin-i-vart-land-14076

 

 

 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂