På 1800-tallet blomstret ukrainsk som litteraturspråk, og det skjedde en bevisstgjøring av ukrainsk identitet både i de områdene som hørte inn under det russiske imperiet og i vest-ukraina (Galicia) som var under Østerrike. Men hos det russiske imperiet skapte disse uttrykkene for ukrainsk kultur og språk frykt for at en selvbevisst ukrainsk nasjon skulle true imperiets enhet.
For å lese denne artikkelen nå, må du bli medlem eller logge inn hvis du allerede er medlem. Artikkelen blir forøvrig frigitt 12 timer etter publisering.